Результати інструментальних методів обстеження у хворих на цироз печінки із проявами печінкової енцефалопатії

Автор(и)

  • А.В. Русин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, Ukraine
  • О.І. Петричко ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, Ukraine
  • О.П. Балаж ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2020.62.62-66

Анотація

Вступ. Портальна гіпертензія є найбільш частим ускладненням і причиною смерті хворих на ЦП (фінальна, незворотня стадія з несприятливим прогнозом).

Мета дослідження. За допомогою інструментальних методів оцінити функціональний стан печінки у хворих на цироз.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 95 хворих на ЦП, які перебували на стаціонарному лікуванні з 2018 до 2020 р. у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, хірургічному та гастроентерологічному відділеннях Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака (м. Ужгород). У І групу (клас А за Child-Pugh –стадія компенсації) увійшло 18 (18,95 %) хворих, у II групу (клас В –стадія субкомпенсації) –25 (26,3%) хворих, у III групу (клас С –стадія декомпенсації) ввійшло 52 (54,7 %) хворих.

За допомогою УЗД вивчали форму, розміри, структуру печінки та селезінки, наявність або відсутність асцитичної рідини в черевній порожнині. Під час візуалізації судинних структур оцінювали довжину, форму, величину просвіту та їх анатомічне розташування. Ендоскопічне дослідження верхніх відділів ШКТ проводилося всім хворим за загальноприйнятою методикою. Під час ендоскопічного дослідження враховували ступінь вираженості ВРВ стравоходу та/або шлунку.

Результати досліджень та їх обговорення. Серед усіх хворих на ЦП частіше спостерігалося зменшення розмірів печінки –у 52 пацієнтів (54,7 %), печінка нормальних розмірів виявлена у  26 хворих (27,4 %), у 22 пацієнтів (23,2 %) діагностували збільшену печінку. Збільшення розмірів печінки найчастіше спостерігали у хворих І групи (55,8 %) і майже з однаковою частотою діагностували у хворих ІІ та ІІІ груп (від 22,0 % до 22,8%) –р<0,05. У жодного хворого І групи не діагностували ВРВ шлунка. У цій групі найчастіше виявляли ВРВ стравоходу ІІ та І ступенів (55,6 % та 38,9 %). У хворих ІІ групи найчастіше мало місце ВРВ стравоходу ІІІ ст. (40,0 %) відповідно. У жодного хворого IІІ групи не діагностували ВРВ стравоходу І ст., у цій групі найчастіше виявляли ВРВ стравоходу ІІІ ст. та ВРВ шлунка (51,9 % та 34,6 %).

Висновки.

1. У хворих на ЦП ІІІ групи виявлено максимальне зменшення об’ємного кровоплину по v. Lienalis (514,3±22,2мл/хв).

2. Найбільш високий кровотік по селезінковій артерії та вені спостерігається у хворих І групи.

3.За даними показників порто-печінкової гемодинаміки у хворих ІІІ групи спостерігається виражена обструкція печінкового кровотоку.

Ключові слова: цироз печінки, регіональна гемодинаміка, ультразвукова діагностика.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-31

Номер

Розділ

Статті