Редакційний штат

Голова редколегії: Філіп С.С. – д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії, медичний факультет, УжНУ

Заступник голови редколегії: Румянцев К.Є. – д.м.н., професор, кафедра хірургічних хвороб, медичний факультет, УжНУ

Секретар редколегії: Сливка Р.М. – к.м.н., доцент, кафедра  загальної хірургії, медичний факультет, УжНУ

 

Члени редколегії:

 1. Болдіжар П.О. – д.м.н., професор, кафедра хірургічних хвороб, медичний факультет, УжНУ

 2. Горленко О.М. – д.м.н., професор, кафедра дитячих хвороб, медичний факультет, УжНУ

 3. Девіняк О.Т. – к.фарм.н., доцент, кафедра фармацевтичних дисциплін, медичний факультет, УжНУ

 4. Клітинська О.В. - д.м.н., професор, кафедра стоматології дитячого віку, стоматологічний факультет, УжНУ

 5. Кополовець І.І. - Cхідно-Словацький інститут серцево-судинних хвороб, університет П.Й. Шафарика, медичний факультет, Кошице, Словацька Республіка

 6. Костенко Є.Я.- д.м.н., професор, кафедра ортопедичної стоматології, стоматологічний факультет, УжНУ

 7. Потапчук А.М. – д.м.н., професор, кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, стоматологічний факультет, УжНУ

 8. Сірчак Є.С. – д.м.н., професор, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, медичний факультет, УжНУ

 9. Слабкий Г.О. – д.м.н., професор, кафедра громадського здоров’я, факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, УжНУ

 10. Peter Berek, MD, PhD. Head of Deparmtent of Vascular Surgery the East Slovak Institute of the Cardiovascular Disease.

 11. Vladimir Kalman Gotlieb, Vice Chairman of Medicine in Education, Medical Director of Cancer Service Line, Chief of Hematology and Oncology, Brookdale Hospital and Medical Center, Brooklyn, New York.

 12. Dr. Imre RURIK, MD, MSc, PhD, DSc Professor of Primary Care Department of Family and Occupational Medicine University of Debrecen, Faculty of Public Health

 

Відповідальний редактор: Русин В.І. - д.м.н., професор, кафедра хірургічних хвороб, медичний факультет, УжНУ

Редакційна рада:

 1. Архій Е.Й. (Ужгород)

 2. Бабчак М. (Пряшів, Словацька Республіка)

 3. Березницький Я.С. (Дніпро)

 4. Болдіжар О.О. (Ужгород)

 5. Венгер І.К. (Тернопіль)

 6. Воробей О.В. (Мінськ, Республіка Білорусь)

 7. Ганич Т.М. (Ужгород)

 8. Геращенко С.Б. (Івано-Франківськ)

 9. Головацький А.С. (Ужгород)

 10. Гудз І.М. (Івано-Франківськ)

 11. Дербак М.А. (Ужгород)

 12. Дзюбановський І.Я. (Тернопіль)

 13. Дронов О.І. (Київ)

 14. Запорожченко Б.С. (Одеса)

 15. Зіменковський А.Б. (Львів)

 16. Кестнер В. (Відень, Австрія)

 17. Кобза І.І. (Львів)

 18. Коваль Г.М. (Ужгород)

 19. Кондратенко П.Г. (Краматорськ)

 20. Копчак В.М. (Київ)

 21. Корсак В.В. (Ужгород)

 22. Корчинська О.О. (Ужгород)

 23. Кочмарь М.Ю. (Ужгород)

 24. Кривко Ю.Я. (Львів)

 25. Матвійчук Б.О. (Львів)

 26. Олійник І.Ю. (Чернівці)

 27. Пиптюк О.В. (Івано-Франківськ)

 28. Полянський І.Ю. (Чернівці)

 29. Попович Я.М. (Ужгород)

 30. Рішко М.В. (Ужгород)

 31. Рогач І.М. (Ужгород)

 32. Русин В.В. – (Ужгород)

 33. Русин В.І. – (Ужгород)

 34. Смоланка В.І. (Ужгород)

 35. Сипливий В.О. (Харків)

 36. Сушков С.А. (Вітебськ, Республіка Білорусь)

 37. Тамм Т.І. (Харків)

 38. Франковічова М. (Кошице, Словацька Республіка)

 39. Фекета В.П. (Ужгород)

 40. Черкасов В.Г. (Київ)

 41. Чобей С.М. (Ужгород)

 42. Чопей І.В. (Ужгород)

 43. Чуклін С.М. (Львів)

 44. Шаповал С.Д. (Запоріжжя)

 45. Шевчик О. (Інсбрук, Австрія)

 46. Ярешко В.Г. (Запоріжжя)