Хірургічне лікування хворих на низхідні некротичні медіастиніти

Автор(и)

  • С. С. Сніжко Івано-Франківський національний медичний університет, медичний факультет, кафедра хірургії №2 та кардіохірургії

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2019.59.45-50

Ключові слова:

Медіастиніт, Низхідний некротичний медіастиніт, Хірургічне лікування медіастиніту

Анотація

Вступ. Хірургічне лікування низхідних некротичних медіастинітів (ННМ) представляє найбільші труднощі серед усіх видів медіастиніту внаслідок гнійного ураження всіх відділів середостіння, вираженою ендогенною інтоксикацією, наявним сепсисом із розвитком поліорганної недостатності.
Мета дослідження. Оцінити стан ендогенної інтоксикації і тяжкості стану пацієнтів та покращити результати лікування хворих на низхідний некротизуючий медіастиніт шляхом розпрацювання хірургічної тактики.
Матеріали і методи. Нами проведено обстеження та лікування 73 хворих із низхідним гнійним медіастинітом, які знаходилися на лікуванні у відділенні торакальної хірургії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні в період з 2004 по 2018 роки. Серед цих хворих у 30 (41,1%) осіб розвинувся низхідний некротичний медіастиніт (ННМ). Чоловіків було 21 (70%), жінок − 9 (30%), віком від 21 до 67 років, у середньому вік хворих становив 49,7 ± 4,1 року.
Результати досліджень та їх обговорення. Всі показники ендогенної інтоксикації (ЕІ) та тяжкості стану хворих із ННМ становили критичний рівень. Тяжкий ступінь ЕІ було у 17 (56,6%), термінальний ступінь тяжкості інтоксикації – у 13 (43,4%) хворих. Рівень С реактивного білку (СРБ) був критичним і становив у середньому 368,9±32,7 мг/л. Тяжкість стану за шкалою APACHE II в модифікації А.П.Радзиховського становила 22,9 ± 1,9 бала. Згідно зі шкалою тяжкості стану хворих SOFA−рівень органних дисфункцій у хворих із ННМ був втричі більшим від показників у хворих при верхньому медіастиніті. Сепсис діагностовано у 30 (100%), септичний шок − у 23 (76,6%) хворих.
Діагностичними критеріями розвитку ННМ ми вважаємо швидке прогресування гнійно-запального процесу на шиї із поширенням у середостіння, виражений індуративний набряк, швидке наростання явищ ЕІ із декомпенсацією органів і систем організму, характерний вид раневого процесу, наявність міхурців повітря, швидка поява гнійного випоту у плевральній порожнині та у перикарді.
Хірургічна тактика передбачає проведення операцій на випередження поширення гнійного процесу.У 23 (76,7%) хворих ми провели бокову торакотомію та медіастинотомію, відео-асистовану торакоскопію (ВАТС) − у 7 (23,3%).
Висновки.

  1. При низхідному некротичному медіастиніті виявлено тяжкий та критичний ступінь ендогенної інтоксикації у 100% хворих.
  2. У хворих із низхідним некротичним медіастинітом спостерігали швидке прогресування гнійно-запального процесу на шиї із поширенням у середостіння та наростання ендогенної інтоксикації із декомпенсацією органів і систем організму.
  3. Основою хірургічного лікування низхідного некротичного медіастиніту є хірургічні втручання на випе-редження поширення гнійно-некротичного процесу із пріоритетним використанням відеоасистованої торакоскопії.

Посилання

Bayarri Lara CI. Surgical management of descending necrotizing mediastinitis / Lara CI. Bayarri, López S.Sevilla, Ramos A., Sánchez-Palencia [et al.] // Cir Esp. – 2013. − №9. – Р. 579–583.

Сулейманова В.Г., Шапринський В.О, Кривецький В.Ф., Наср Закі Наджіб. Лікування гнильної флегмони шиї, ускладненої медіастинітом, у хворого з гіпоергічною імунною відповіддю. Шпитальна хірургія. – 2017. № 1: 101-105.

D’Cunha J. Descending necrotizing mediastinitis: a modified algorithmic approach to define a new standard of care / J.D’Cunha, M. James, CA. Green, RS. Andrade // Surg Infect.− 2013. − №6. P. 525–531.

Guan X. Optimal surgical options for descending necrotizing mediastinitis of the anterior mediastinum /X Guan, WJ Zhang, X Liang, X Liang, F Wang [et. al.] // Cell Biochem Biophys. –2014. −№1. – Р.109–114.

Elsahy TG. Descending necrotizing mediastinitis. / TG.Elsahy, HA Alotair, AH.Alzeer, SA. Al-Nassar //Saudi Med J. – 2014. − №9. – P.1123–1126.

Hofmann HS. Mediastinitis / HS Hofmann. – Chirurg. – 2016. – №6. – P. 467-8.

Hsin MK. Video assisted thoracoscopic surgery is a valuable approach for the management of descending necrotizing mediastinitis / MK. Hsin, AP.Yim // Ann Surg. – 2011. − №5. – P.1055–1056.

Kang SK. Clinical features of deep neck infections and predisposing factors for mediastinal extension /SK. Kang, S. Lee, HK. Oh, MW. Kang, MH. Na [et. al.] // Korean J Thorac Cardiovasc Surg.− 2012. – №3. –Р. 171–176.

Gonzalez Aragoneses F., Moreno Mata N., Orusco Palomino E.Mediastinitisdescendentenecrosante de Origen orofaringeo // Arch.Bronconeumol. – 1996, Oct. – N32 (8). – P. 394-396.

Kluge J.Acute and chronicmediastinitis / J.Kluge // Chirurg. – 2016. − №6.− P. 469-77.

Krüger M, Surgical treatment of acute mediastinitis / M. Krüger, S. Decker, JP. Schneider, A. Haverich, O.Schega // Chirurg. − 2016.− №6. − P.478-85.

Glen P,Morrison J. Diffuse descending necrotizing mediastinitis and pleural empyema secondary to acute odontogenic infection resulting in severe dysphagia.BMJ Case Rep.2016 Mar 24. P.201-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-19

Номер

Розділ

Статті